Novice in obvestila

Novice, obvestila, dogodki

Pobuda za državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Ravne - RTP Mežica

Na spodnji povezavi do spletne strani Ministrstva za okolje in prostor lahko najdete javne razgrnitve in seznanitve državnih prostorskih načrtov, med drugim tudi pobudo za državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Ravne - RTP Mežica. 

Omenjena pobuda bo objavljena od 8. marca 2018 do 9. aprila 2018. Javnost ima v tem času možnost dati predloge, priporočila, usmeritve in mnenja.

 

Povezava: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/


Kategorije: Obvestila