Novice in obvestila

Novice, obvestila, dogodki

ZAPORA GLAVNE CESTE IN OBČINSKIH CEST

RAZGLASITEV ODJUGE NA OBČINSKIH MAKADAMSKIH CESTAH

Tradicionalna pustna maškarada na Prevaljah

ANKETNI VPRAŠALNIK

Občina Prevalje želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do širokopasovnih priključkov visokih hitrosti za potrebe dostopa do interneta...

Navodilo za pripravo poročil društev o realizaciji programa v letu 2016

POROČILO O KAKOVOSTI VODE IZ JAVNIH SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO za leto 2016 na območju OBČINE PREVALJE

Obvestilo Eko sklada o sofinanciranju

AED - JAVNO DOSTOPNI DEFIBRILATORJI V OBČINI PREVALJE

ZNATE OŽIVLJATI? NIČ NAJ VAS NE BO STRAH, DA BOSTE STORILI KAJ NAROBE, NAJBOLJ NAROBE JE, DA NE STORITE NIČ! VSE DRUGO LAHKO POČAKA, BOLNIK V...

Informacije o potrditvi LAS in SLR Mežiške doline

Svetniki so se odpovedali sejninam in Leonu Hancmanu kupili nov invalidski voziček

Dostop do omrežja hitrega interneta po novem na voljo prebivalcem krajev Strojna, Jamnica in Suhi Vrh na Koroškem

Dostop do omrežja hitrega interneta po novem na voljo prebivalcem krajev Strojna, Jamnica in Suhi Vrh na Koroškem

Nov župnik gospod Franc Brglez

Nov župnik gospod Franc Brglez

Obvestilo o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje

POROČILO O KAKOVOSTI VODE IZ JAVNIH SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO ZA leto 2015 na območju OBČINE PREVALJE

Regijska garancijska shema Koroške

RGS Koroška je namenjena olajšanju dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov, z zmanjšanjem bančnih zahtev...